CURSUS POLYMEER EXTRUSIETECHNOLOGIE

Doel van de cursus

Doelgroep

Academici en HBO-ers met een technische achtergrond die zich toeleggen op onderzoek, productie of investeringsbeslissingen op het gebied van extrusie.


Docenten

Prof. dr ir L.P.B.M. Janssen, hoogleraar Fysische Technologie, verbonden aan het Laboratorium voor Technische Scheikunde. Hij houdt zich sinds 1972 bezig met extrusie en heeft naast het boek `Twin Screw Extrusion' tevens een honderdvijftigtal publicaties op dit gebied op zijn naam staan.

Dr.ir. R.A. de Graaf, Van 1997 tot 2000 universitair docent, verbonden aan het Laboratorium voor Technische Scheikunde. Zijn promotie-onderzoek heeft hij verricht op het gebied van reactieve extrusie, dat naast reactieve scheidingsprocessen nog steeds zijn researchobject is. Vanaf 2000 is dhr. de Graaf werkzaam als Senior Expert bij Akzo Nobel in de business unit Polymer Chemicals.


Data en locatie

Woensdag 14, donderdag 15 en vrijdag 16 januari 2004 in De Nieuwe Academie te Groningen.


Polymeer Extrusietechnologie

De cursus Polymeer Extrusietechnologie richt zich vooral op de procestechnologische praktijk van het extruderen van kunststoffen en is gebaseerd op een ervaring van bijna 20 jaar ervaring van professor Janssen als adviseur in de kunststofindustrie. De nadruk ligt op het begrijpen van het extruderen en het, door middel van kortsluitberekeningen en kengetallen, snel doorgronden van de verschijnselen die optreden. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan het vormen van mathematische modellen, waardoor een betere ingang in de literatuur wordt verkregen. De opzet van de cursus is breed, zodat aan het eind een goed overzicht van de mogelijkheden en van de problemen in de Extrusietechnologie wordt verkregen. Het dictaat is actueel en vormt een coherent naslagwerk.


Programma

De cursus begint met een opfrisser van de benodigde wiskunde en stromingsleer. Hierna worden de principes van enkelschroefextruders en de verschillende typen dubbelschroefextruders (meedraaiend en tegendraaiend) behandeld. De volgende stap is om de energiehuishouding, de menging en de verblijftijdspreiding van de verschillende soorten machines te modelleren en door middel van werkdiagrammen te vergelijken. Ook wordt aandacht besteed aan ontgassing in extruders, toepassing van smeltpompen en het gebruik van extruders als chemische reactor voor polymerisatie en modificaties van polymeren. Belangrijk voor de praktijk zijn de criteria voor het optreden van instabiliteiten in het proces en de invloed van reologie van het polymeer hierop. De opgedane kennis wordt tenslotte geïntegreerd in modules over het ontwerpen van schroeven, het kiezen van de meest geschikte extruder voor een bepaald proces en het opschalen van een goedlopend proces naar een grotere machine.


Kosten

Het cursusgeld bedraagt € 1650,- p.p. inclusief koffie, thee, lunches en diners en documentatie; exclusief B.T.W. Overnachtingen op 14 en 15 januari 2004 kunt u via ons reserveren. Deze kosten dient u zelf met het hotel af te rekenen.


Aftrek Scholingskosten

Sinds 1-1-1998 kunt u naast de gebruikelijke aftrek van de werkelijk gemaakte kosten een extra bedrag ten laste van de fiscale winst brengen; dit geldt vooral voor personen ouder dan 40 jaar. Laat u hierover voorlichten door uw accountant of belastingadviseur.


Aanmeldingsprocedure

U kunt zich aanmelden door gebruik te maken van het inschrijvingsformulier bij deze brochure. De aanmeldingen dienen bij voorkeur vóór 1 januari 2004 binnen te zijn.


Annuleringsregeling

Aanmeldingen worden vanaf 1 januari als definitief beschouwd. Vanaf deze datum tot twee weken voor de cursusaanvang is bij annulering 25% van het deelnamebedrag verschuldigd. Vanaf twee weken voor de aanvang van de cursus wordt het volledige deelnamebedrag in rekening gebracht. U kunt zich echter bij verhindering ook laten vervangen door een collega.


Aantal deelnemers

Er kunnen maximaal 25 deelnemers worden ingeschreven. Er geldt een minimum aantal van 15 deelnemers.


Cursusorganisatie en -informatie

Deze cursus wordt georganiseerd door Academische Opleidingen Groningen (AOG) in samenwerking met Technology Consultancy Center (TCC). Voor inlichtingen omtrent de inhoud van de cursus Polymeer Extrusietechnologie kunt u zich wenden tot de heer E.J. van der Linde, projectmanager van TCC, tel. 050 - 316 26 27, e-mail: linde@aog.nl. U kunt zich voor nadere informatie ook richten tot prof. dr ir L.P.B.M. Janssen, tel. 050 - 363 44 85.

 


Technology Consultancy Center, Postbus 7080, 9701 JB Groningen, tel. 050 - 316 26 27, fax 050 - 316 22 00.