De zelfreinigende dubbelschroefextruder
Auteur: dr. ir. R.A. de Graaf
Datum:4-2-2000
Copyright: stichting raes
In dit rekenvoorbeeld gaan we uitrekenen hoe groot de snelheden in de pompzone zijn (hfst 5 van het dictaat), hoe groot de smoorcoefficient is en wat de maximale doorzet en maximale druk is.
Als eerste wordt hieronder de extruder gedefinieerd
De i wordt als teller gebruikt
Diameter [m]
Hoogte [m]
Breedte schroef-flank
Toerental [rps]
Schroefhoek [rad]
Viscositeit [Pas]
De spoed [m] (vierkante schroef)
Lengte van de schroef
Breedte schroefkanaal
Enkelgangige schroef
Correctiefactor "drag flow"
Correctiefactor "pressure flow"
Correctiefactor inelkaar grijpen schroeven (p 39)
De gevulde Lengte
snelheid in de kanaal richting (niet de as!)
snelheid in breedte van het kanaal
De werking van een ZDSE besurt voornamelijk op meesleuring. Met andere woorden:
De drukval in de pomp zone is afhankelijk van de doorzet en de schroefgeometrie.
Verdelen van de doorzet in 50 elementen, in dit geval is 100 kg/h het maximum
De druk is negatief genomen aangezien we over een drukgradient spreken