Rekenen aan de pompzone van een ESE
Auteur: dr. ir. R.A. de Graaf
Datum:4-2-2000
Copyright: Stichting Raes
In dit rekenvoorbeeld gaan we uitrekenen hoe groot de snelheden in de pompzone zijn (hfst 3 van het dictaat), hoe groot de smoorcoefficient is en wat de maximale doorzet en maximale druk is.
Als eerste wordt hieronder de extruder gedefinieerd
De i wordt als teller gebruikt
Diameter [m]
Hoogte [m]
Breedte schroef-flank
Toerental [rps]
Schroefhoek [rad]
Viscositeit [Pas]
De spoed [m] (vierkante schroef)
Lengte van de schroef
Druk in de pompzone
Breedte schroefkanaal
Lengte pompzone
Lengte kanaal vd pompzone
1) Snelheden
snelheid in de kanaal richting (niet de as!)
snelheid in breedte van het kanaal
De y is een "range" van variabelen varierend van 0 tot H (hoogte kanaal)
materiaal snelheid als functie van de
hoogte in het kanaal (in de z-richting)
bijdrage van de meesleurstroming
bijdrage van de drukstroming
materiaal snelheid als functie van de
hoogte in het kanaal (in de x-richting)
Corrigeren met behulp van de geometrische factoren:
Deze vereenvoudiging mag zolang
H/W < 0.7
De doorzet wordt nu:
De smoorcoefficient is gelijk aan:
Wat gebeurd er indien we de schroef-diameter gaan varieren ?
In de grafiek staat Q in kg/hr
Wat gebeurd er indien we de kanaal-hoogte gaan varieren ?
In de grafiek staat Q in kg/hr