Bepalen van het motorvermogen voor een enkelschroef extruder
Auteur: dr. ir. R.A. de Graaf
Datum:4-2-2000
Copyright: stichting raes
In dit rekenvoorbeeld wordt uitgerekend hoe groot het motorvermogen moet zijn bij een bepaald debiet. Tevens wordt ingegaan op schroefoptimalisatie. (Hfst 3.7)
Als eerste wordt hieronder de extruder gedefinieerd
De i wordt als teller gebruikt
Diameter [m]
Hoogte [m]
Breedte schroef-flank
Toerental [rps]
Schroefhoek [rad]
Viscositeit [Pas]
De spoed [m] (vierkante schroef)
Lengte van de schroef
Druk in de pompzone
Breedte schroefkanaal
Lengte pompzone
Lengte kanaal vd pompzone
Het motorvermogen
kg /sec
Q is het debiet en de onbekende die gevarieerd
wordt (0 - 1000 kg/hr)
Als eerste wordt de smoorcoefficient en de geometrische constanten bepaalt:
Deze vereenvoudiging mag zolang
H/W < 0.7
Het benodigde motorvermogen in de pompzone van een enkelschroefextruder kan berekend worden uit de snelheidsprofielen in de pompzone. In het algemeen geldt voor het motorvermogen en de pompefficientie:
[W]
[W]
Dit is de energie bij een toenemend debiet maar een gelijkblijvende lengte van de pompzone.
Parameter optimalisatie
De pompefficientie wordt gedefinieerd als dat gedeelte van de energie dat gebruikt wordt om het materiaal onder druk te verpompen. Het niet voor het pompen benodigde energie wordt omgezet in warmte
De maximale efficientie bevindt zich waar de afgeleide van e naar a nul is.